Elsebeth Gyldenstjerne

Steam Beer

Steam Beer er en dejlig øl, der passer til det meste. Eksempelvis passer den til frokostbordet, til fiskeretter og kylling. Velafbalanceret øl med middel maltaroma og karakter af karamel med en eftersmag domineret af humle.

Elsebeth Gyldenstjerne var født i 1500 og var datter af Oluf Pedersen Gyldenstjerne og Anne Rosenkrantz, som var i familie med både Niels Stygge Rosenkrantz og Stygge Krumpen. Elsebeth Gyldenstjerne blev gift som 14-15 årig med den meget ældre adelsmand Bonde Due Munk, der var kendt i hele Danmark som en fordrukken galning. Det vides ikke med sikkerhed, men han må på en eller anden måde have forgrebet sig på Elsebeth, for i 1518 fik hun dømt ægteskabet for ophævet, hvilket var meget usædvanligt på den tid. Bonde Due ville ikke acceptere ophævelsen af ægteskabet og opsøgte hende overalt, hvor hun færdedes. Elsebeth Gyldenstjerne flyttede i 1520 sammen med Stygge Krumpen og de blev efterhånden anerkendt som ægteviede adelsfolk.

I Sæby Kirke kan man finde hentydninger til, at Stygge og Elsebeth levede sammen i et åbenlyst forhold i motiverne og våbenskjoldene på den smukke nederlandske altertavles sidefløj. Det menes, at de sammen med Niels Stygge Rosenkrantz har stået model til tre af personerne på altertavlen. Når Elsebeth er fundet værdig som medstifter af klosterkirkens hovedaltertavle, må det betyde, at Elsebeth Gyldenstjerne blev regnet for at være en betydningsfuld og respekteret person.

Om producenten